Loading...
Skip to main content

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 52: Thông qua dự thảo các báo cáo giữa nhiệm kỳ và quý III năm 2018

(29/09/2018 10:34)

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 52: Thông qua dự thảo các báo cáo giữa nhiệm kỳ và quý III năm 2018

(QBĐT) - Ngày 28-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành hội nghị lần thứ 52 do đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Tham dự có các đồng chí: Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

image

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đánh giá kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, báo cáo nêu rõ: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế ổn định với tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 6,5% (kế hoạch 8,5%-9%); thu ngân sách đạt khá với 3.750 tỷ đồng. Triển khai thực hiện tái cơ cấu các ngành kinh tế đạt kết quả ban đầu theo hướng chất lượng, hiệu quả và cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung ngân sách Nhà nước đầu tư các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, tạo động lực để phát triển; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Môi trường đầu tư từng bước được cải thiện và tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư.

Văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân hàng năm 2,24% (kế hoạch giảm bình quân hàng năm từ 2%-3%). Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng-an ninh, trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; dân chủ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được phát huy; vai trò tích cực của Mặt trận, đoàn thể tiếp tục được khẳng định.

Thảo luận về dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được trong bối cảnh Quảng Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức gay gắt so với dự báo; đi sâu phân tích các vấn đề tồn tại, hạn chế, từ đó chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện, nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đã đề ra.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với bố cục của báo cáo, đồng thời yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận, chỉnh sửa một số chỉ tiêu quan trọng đã đạt được để hoàn thiện báo cáo. Báo cáo cần phải thể hiện rõ trong nửa nhiệm kỳ qua, bên cạnh những yếu tố thuận lợi cơ bản, Quảng Bình đã gặp phải nhiều khó khăn, thử thách gay gắt so với dự báo đầu nhiệm kỳ, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trong nửa nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đã đạt kế hoạch đề ra, đồng thời trong báo cáo phân tích, chỉ rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế và nêu lên các bài học kinh nghiệm.

Về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng cần nghiên cứu bổ sung thêm một số kết quả nổi bật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu báo cáo nêu rõ các giải pháp với các nhóm nhiệm vụ cụ thể để thực hiện quyết liệt nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 52 cũng đã cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018.

Ngọc Mai


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 2517
cdscv