Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.

(15/08/2019 07:53)

Nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 49 - NQ/TƯ ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 10/QĐ-TU ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 02-NQ/BCS ngày 14/5/2018 của Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân, vừa qua Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án cho các đơn vị: Tòa án nhân dân(TAND) TP Đồng Hới, TAND huyện Lệ Thủy, TAND huyện Quảng Trạch và TAND huyện Minh Hóa.

Tại Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định số 1042/QĐ-TCCB ngày 25/7/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Thẩm phán trung cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy kể từ ngày 01/8/2019 và Quyết định số 1043/QĐ-TCCB bổ nhiệm đồng chí Trương Thị Nhàn, Thẩm phán sơ cấp TAND huyện Lệ Thủy giữ chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Lệ Thủy từ ngày 01/8/2019, nhiệm kỳ Chánh án của đồng chí Nguyễn Thanh Hải và Phó Chánh án của đồng chí Trương Thị Nhàn là 05 năm.

Tại Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định số 1046/QĐ-TCCB bổ nhiệm đồng chí Lê Hồng Sơn, Thẩm phán sơ cấp TAND TP Đồng Hới giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Đồng Hới kể từ ngày 01/8/2019, nhiệm kỳ Phó Chánh án của đồng chí Lê Hồng Sơn là 05 năm.

Tại Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, đồng chí chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định số 1044/QĐ-TCCB bổ nhiệm đồng chí Phạm Hữu Tình, Thẩm phán sơ cấp TAND huyện Quảng Trạch giữ chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Quảng Trạch kể từ ngày 01/8/2019, nhiệm kỳ Phó Chánh án của đồng chí Phạm Hữu Tình là 05 năm.

Tại Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa, đồng chí chí Hoàng Quảng Lực, Phó Chánh án Thường trực TAND tỉnh Quảng Bình đã trao quyết định số 1045/QĐ-TCCB bổ nhiệm đồng chí Đinh Đức Cảnh, Thẩm phán sơ cấp TAND huyện Minh Hóa giữ chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Minh Hóa kể từ ngày 01/8/2019, nhiệm kỳ Phó Chánh án của đồng chí Đinh Đức Cảnh là 05 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh đã chúc mừng các đồng chí mới được bổ nhiệm. Đây là vinh dự lớn lao, nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó và mong rằng trên cương vị mới các đồng chí phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để cùng tập thể Lãnh đạo lãnh đạo đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, kiên định lập trường bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng hình ảnh cao đẹp của người Thẩm phán, người cán bộ lãnh đạo Tòa án trong lòng nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Chánh án, Phó Chánh án mới được bổ nhiệm đều bày tỏ lòng biết ơn, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng; cảm ơn lãnh đạo TAND tối cao, lãnh đạo TAND tỉnh đã tin tưởng, giúp đỡ và giao trọng trách, nhiệm vụ mới cho bản thân; đồng thời hứa phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu, giữ vững phẩm chất đạo đức và giữ gìn đoàn kết nội bộ; tiếp tục đem hết năng lực, trách nhiệm của mình cùng tập thể cán bộ công chức đơn vị mình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại các buổi Lễ trao Quyết định:

image

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, đồng chí Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lệ Thủy, các đồng chí nguyên Chánh án TAND huyện Lệ Thủy chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Chánh án, Phó Chánh án TAND huyện lệ Thủy mới được bổ nhiệm.

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình trao quyết định và tặng hoa chức mừng đồng chí Lê Hồng Sơn,Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án TAND TP Đồng Hới

image

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình trao quyết định và tặng hoa chức mừng đồng chí Phạm Hữu Tình,Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án TAND huyện Quảng Trạch

image

Đồng chí Hoàng Quảng Lực, Phó Chánh án Thường trực TAND tỉnh Quảng Bình trao quyết định và tặng hoa chức mừng đồng chí Đinh Đức Cảnh,Thẩm phán sơ cấp, Phó Chánh án TAND huyện Minh Hóa

Việt Hùng - TAND tỉnh