Loading...
Skip to main content

Cụm thi đua số III - Tòa án nhân dân dân các tỉnh Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 và giao ước thi đua năm 2020

(18/12/2019 08:05)

Ngày 16/12/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình (đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua số III) - Tòa án nhân dân dân (TAND) các tỉnh Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và giao ước thi đua năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hà Xuân Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng TAND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng.

Về phía địa phương có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Lương, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

Về phía Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh (trưởng Cụm thi đua số III) ; các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh, lãnh đạo các Tòa chuyên trách, Phòng nghiệp vụ TAND tỉnh; Chánh án các đơn vị TAND cấp huyện;

Về phía Tòa án nhân dân các tỉnh Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên có các đồng chí Chánh án, Phó Chánh án, các đồng chí Thường trực Hội đồng TĐ-KT và Chuyên viên Thi đua - Khen thưởng TAND cấp tỉnh, lãnh đạo các đơn vị TAND cấp huyện được suy tôn Cờ thi đua Chính phủ năm 2019.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Trưởng Cụm thi đua số III, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh: với nội dung trọng tâm là tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Cụm Thi đua số III Tòa án nhân dân, Hội nghị lần này có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được; những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Cụm thi đua số III Tòa án nhân dân trong thời gian tới; trên cơ sở đó tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác của Tòa án, đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, Hội nghị lần này cũng là dịp để tôn vinh, học tập, nhân rộng những tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ các đơn vị trong Cụm; xác định những bài học kinh nghiệm quý báu, những cách làm hay để nhân rộng điển hình, tiếp tục làm cho phong trào thi đua của Cụm III ngày càng phát triển, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xét xử của Tòa án nhân dân.

image

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Thường, Phó Chánh án TAND tỉnh Bình Định, Phó Trưởng cụm Thi đua số III trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2020 tại Cụm thi đua số III, theo đó: Năm 2019, công tác giải quyết và xét xử các loại vụ án từ (01/12/2018 đến 30/11/2019), TAND 12 tỉnh Duyên hải Miền Trung - Tây Nguyên (từ Quảng Bình đến Khánh Hòa) đã thụ lý 72.481 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 65.865 vụ, việc, đạt tỷ lệ 90,9 %. Đã tổ chức được 984 phiên tòa rút kinh nghiệm, công bố 19.086 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Mỗi Thẩm phán giải quyết bình quân là 74 vụ/năm. Trong đó nỗi bật có TAND các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết, xét xử đạt cao như TAND tỉnh Quảng Trị 100%, TAND TP Đà Nẵng 99,3%, TAND tỉnh Quảng Nam 98,6%. Nhìn chung, chất lượng xét xử án hình sự trong năm 2019 đều đạt yêu cầu, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Phán quyết của Hội đồng xét xử đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng. Về án dân sự, tổng số thụ lý 21.142 vụ, đã giải quyết 16.499 vụ, đạt tỷ lệ 78%. Trong đó, TAND các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết, xét xử đạt cao như TAND tỉnh Quảng Trị: 93,4%; TAND tỉnh Kontum 91,3%. Hòa giải thành 6.924 vụ án dân sự, đạt tỷ lệ 41,9 % trên tổng số án đã giải quyết. Các đơn vị có tỷ lệ hòa giải cao như: TAND tỉnh Kontum, chiếm tỷ lệ 65%, TAND tỉnh Đắk Lắk chiếm tỷ lệ 61%. Chất lượng xét xử các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo chính sách, pháp luật, công bằng và dân chủ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả. Trong giải quyết án hôn nhân và gia đình đã chú trọng bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên đương sự, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em khi giải quyết cho ly hôn…

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình cho rằng: Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng, Cụm thi đua số III - Tòa án nhân dân các tỉnh Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên lần này được tổ chức ở tỉnh Quảng Bình là dịp để Tòa án nhân dân các tỉnh nói chung, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình nói riêng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm tiếp tục phát huy vai trò to lớn của Tòa án nhân dân trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của mỗi địa phương. Đồng thời, cũng là dịp để các đồng chí hiểu thêm về mảnh đất và con người Quảng Bình.

image

Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình phát biểu chào mừng Hội nghị

Thay mặt thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng TAND tối cao, đồng chí Hà Xuân Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng phát biểu: năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước và dân tộc. Đó là, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thư XII của Đảng, Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, vì vậy, nhiệm vụ của các Tòa án hết sức nặng nề. Các Tòa án phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW; kết luận số 79-KL/TW và kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị; Luật Tổ chức TAND năm 2014 và các chỉ tiêu nhiệm vụ do cấp ủy các địa phương trong Cụm thi đua đề ra. Đồng chí đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Tòa án các địa phương thuộc Cụm thi đua số III, trong thời gian qua đã quan tâm phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện khác để TAND tỉnh Quảng Bình nói riêng và các Tòa án trong Cụm thi đua số III nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân Dân giao phó. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQVN các địa phương đối với công tác Tòa án, để các Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện quyền tư pháp, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự toàn xã hội tại các địa phương.

image

Đồng chí Hà Xuân Tiến, Phó chủ tịch thường trực HĐTĐKT TAND tối cao - Vụ trưởng

Vụ Thi đua khen thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bình xét, bỏ phiếu suy tôn đề nghị Cờ Thi đua TAND và Cờ Thi đua Chính phủ năm 2019 cho các đơn vị đạt thành tích cao trong năm 2019; Bầu và bàn giao nhiệm vụ Trưởng cụm cho TAND tỉnh KonTum, Phó Trưởng cụm cho TAND tỉnh Khánh Hòa và Ký kết giao ước thi đua năm 2020.

image

Các đơn vị Tòa án thuộc Cụm Thi đua số III ký giao ước thi đua năm 2020

Việt Hùng - TAND tỉnh Quảng Bình


Các tin khác

Lượt xem: 199
cdscv