Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020.

(08/01/2020 09:51)

Chiều ngày 03/01/2020, TAND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến. Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, người lao động về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và tổng kết đánh giá phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Bình.

Điều hành Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình; các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh; dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Tòa, phòng nghiệp vụ cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động TAND tỉnh Quảng Bình.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Quảng Lực, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, TAND tỉnh đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều mặt từ công tác giải quyết, xét xử các loại án đến công tác xây dựng Tòa án và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý 411 vụ việc các loại, đã giải quyết 348 vụ, đạt tỷ lệ 84,7%. So với năm 2018, thụ lý tăng 23 vụ việc. Về chất lượng xét xử: Án bị hủy do lỗi chủ quan của Thẩm phán: 4 vụ án dân sự, chiếm tỷ lệ 1,15%; án bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán: 2 vụ, chiếm tỷ lệ 0,57%. Toà án nhân dân tỉnh đã chọn một số vụ án trọng điểm, phức tạp để tổ chức được 10 phiên toà rút kinh nghiệm mời Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, VKSND tỉnh, Công an tỉnh dự cùng TAND tỉnh để rút kinh nghiệm về công tác xét xử.

Dưới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, của tập thể lãnh đạo đơn vị, trong năm 2019 việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Tòa án tỉnh đã phát huy khả năng, trí tuệ, tính độc lập, sáng tạo của cán bộ công chức, các cuộc họp cơ quan được tổ chức hàng tháng, ngoài việc đánh giá lại hoạt động chuyên môn, triển khai nhiệm vụ thời gian tới, còn triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức các văn bản về chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và văn bản của Tòa án nhân dân tối cao. Các cuộc họp giao ban tháng giữa Lãnh đạo, Chánh tòa, Phó chánh tòa, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Thẩm phán được duy trì đều đặn. Trong các cuộc họp, Chánh án chủ trì và lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp, nắm và đánh giá đầy đủ về tình hình hoạt động của cơ quan và đề ra phương hướng hoạt động phù hợp trong thời gian tới. Qua đó dân chủ trong nội bộ cơ quan được phát huy tối đa. Lãnh đạo cơ quan cũng đã phối hợp với Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân thông báo công khai tài chính và thực hiện chế độ chính sách, tạo điều kiện để cán bộ công chức cơ quan theo dõi, kiểm tra và giám sát thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan. Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, kiểm tra việc thực hiện quy chế, nội quy của cơ quan, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức. Công tác Thi đua khen thưởng, nâng lương theo niên hạn, đề nghị nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm cán bộ công chức và những công việc thuộc thẩm quyền của Chánh án đều thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai tại đơn vị...

Báo cáo tại Hội nghị cũng đã nêu lên một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tâm của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình trong năm 2020 đó là: Nâng cao năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết và tinh thần trách nhiệm trong công tác của từng cán bộ, công chức; thực hiện nghiêm túc quy chế công tác, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm công vụ đối với từng đơn vị công tác và từng chức danh cán bộ, công chức. Nâng cao chất lượng tổng kết kinh nghiệm công tác xét xử; đẩy mạnh công tác kiểm tra để phát hiện và khắc phục kịp thời các thiếu sót; kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm quy chế; Bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động; kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng TAND tối cao, lãnh đạo TAND tối cao, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, sự giúp đỡ của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan ban ngành hữu quan để thực hiện tốt các mặt công tác của Tòa án. Tiếp tục