Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến TAND hai cấp giai đoạn 2015 - 2020.

(14/01/2020 08:10)

Sáng ngày 10/01/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến TAND hai cấp giai đoạn 2015 - 2020.

Đến dự hội nghị về phía địa phương có đồng chí Trần Hải Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Dự Hội nghị còn có Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh và các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở ban ngành, đơn vị thuộc khối Nội chính tỉnh Quảng Bình.

Về phía Tòa án có đồng chí Lê Thị Ngọc Hà, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh; các đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Chánh tòa, Phó Chánh Tòa, Trưởng Phó Phòng TAND tỉnh, Chánh án, Phó Chánh án các đơn vị TAND cấp huyện, Trưởng phó các đoàn Hội thẩm cấp tỉnh và cấp huyện cùng Tòan thể cán bộ công chức TAND tỉnh Quảng Bình.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Quảng Lực, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, theo đó năm 2019 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã giải quyết 2.935/3.202 vụ án đã thụ lý, đạt tỷ lệ 91,7%. Số án còn lại hầu hết đều mới thụ lý và đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Chất lượng xét xử, giải quyết các loại án tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ các bản án, quyết định bị huỷ do lỗi chủ quan của Thẩm phán 0,27%, án bị sửa do lỗi chủ quan chiếm 1,19 %. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu thi đua mà Tòa án nhân dân tối cao quy định (tỷ lệ án bị hủy không quá 1,16%, tỷ lệ án bị sửa không quá 3%).

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp tổ chức được 44 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, trong đó tổ chức 01 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến từ điểm cầu Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh kết nối với điểm cầu Tòa án tỉnh và các Tòa án cấp huyện với sự tham gia của toàn thể Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký TAND, Hội thẩm nhân dân hai cấp; Kiểm sát viên cấp tỉnh và cấp huyện để rút kinh nghiệm về công tác xét xử. TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình đã công bố 2.409 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân.

Trong công tác xét xử án hình sự, cơ bản đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Hình phạt mà Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đều đảm bảo nghiêm minh, đúng quy định, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi và nhân thân của người phạm tội; đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay. Công tác giải quyết, xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả.

Tòa án nhân dân tỉnh và 8 đơn vị Tòa án cấp huyện đã tăng cường công tác cải cách hành chính tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin và đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn. Các văn bản tố tụng được thông báo trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử, góp phần tích cực vào việc giải quyết nhanh chóng các vụ án, giúp giảm thời gian và chi phí tố tụng cho các đương sự, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tư pháp. Tòa án nhân dân hai cấp đã tích cực, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của tổ chức bộ máy.

Trong công tác Thi đua khen thưởng, Bám sát chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, các phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, công chức và người lao động trong Tòan hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đề ra với trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án. Đặc biệt nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi, TAND tỉnh đã tổ chức thành công “Hội thi tiếng hát TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình năm 2019”. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trong TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, 141 cá nhân được công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 21 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cơ sở”; 02 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua Tòa án nhân dân”; 56 cá nhân được tặng “Giấy khen” của Chánh án TAND tỉnh; 12 tập thể được công nhận danh hiệu“Tập thể lao động tiên tiến” và “Tập thể lao động xuất sắc”; 02 tập thể được tặng ;“Cờ thi đua Tòa án nhân dân”; 02 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 7 tập thể và 19 có nhân được tặng Bằng khen của Chánh án TAND tối cao.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 -2020, phương hướng, nhiệm vụ 2020 -2025 và các tham luận và báo cáo điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020 của đại diện lãnh đạo các Tòa phòng và lãnh đạo các đơn vị TAND cấp huyện; nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Ngọc Hà, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng và ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Hải Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về các mặt công tác của TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình năm 2019.

Phát biểu bế mạc hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Tòa án nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các Tòa, phòng chuyên môn Tòa án nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; Nghị Quyết của BCS Đảng TAND tối cao về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 của Tòa án nhân dân; Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án nhân dân năm 2020. Nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội, TANDTC giao; chú trọng việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, tập trung làm tốt công tác hòa giải trong việc giải quyết các vụ án dân sự, HNGĐ, kinh doanh thương mại, tăng cường đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa xét xử lưu động; tiếp tục phấn đấu không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, đồng thời tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Công an, Kiểm sát, Thi hành án trong việc giải quyết các vụ án trọng điểm, nổi cộm, có nhiều dư luận xã hội, gây bức xúc trong nhân dân. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh nhà. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai các bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử của TAND. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Đẩy mạnh các phong trào thi đua năm 2020 với khẩu hiệu xuyên suốt "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" với phương châm "Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân"; gắn với mục tiêu trọng tâm là "Xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp"; Nâng cao hơn nữa trách nhiệm và đạo đức công vụ theo tinh thần: “Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Trung thực - Kỷ cương - Gương mẫu” cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình quyết tâm ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

image

Toàn cảnh Hội nghị

image

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp,

Chánh án TAND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị

image

Đồng chí Trần Hải Châu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh trao Cờ Thi đua của TAND tối cao cho tập thể TAND huyện Quảng Trạch

image

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thẩm phán cao cấp,

Chánh án TAND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Việt Hùng (TAND tỉnh Quảng Bình)


Các tin khác

Lượt xem: 97
cdscv