Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021.

(05/01/2021 14:52)

Chiều ngày 04/01/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021. Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, người lao động về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Bình.

Chủ trì điều hành Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình; đồng chí Hoàng Quảng Lực, Phó Chánh án TAND tỉnh, Chánh Văn phòng TAND tỉnh; dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động TAND tỉnh Quảng Bình.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Quảng Lực, Phó Chánh án TAND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020 Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19 và trận mưa lũ lịch sử nhưng nhìn chung chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ giải quyết tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng vẫn đạt cao. Năm 2020 (từ 01/10/2019 đến 30/9/2020), Tòa án nhân dân tỉnh đã thụ lý 510 vụ việc các loại, đã giải quyết 406 vụ, đạt tỷ lệ 80%. So với năm 2019, thụ lý tăng 99 vụ việc, số vụ việc được giải quyết giảm 05 vụ. Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức được 11 phiên toà rút kinh nghiệm có mời đại diện Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, VKSND tỉnh, Công an tỉnh dự cùng TAND tỉnh để rút kinh nghiệm về công tác xét xử cũng như công tác phối hợp.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ, việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức được thực hiện theo đúng quy định. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, kiểm tra việc thực hiện quy chế, nội quy của cơ quan, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức. Công tác Thi đua khen thưởng, nâng lương theo niên hạn, đề nghị nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm cán bộ công chức và những công việc thuộc thẩm quyền của Chánh án đều thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai tại đơn vị. Công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật công vụ thực hiện có hiệu quả. Báo cáo tại Hội nghị cũng đã nêu lên một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tâm của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình trong năm 2021.

Hội nghị cũng đã nghe cáo cáo công khai thu chi tài chính năm 2020 của cơ quan TAND tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ quan năm 2020, nghe các ý kiến phát biểu đóng góp ý kiến, đề xuất của lãnh đạo các Tòa, Phòng về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và nghe phát biểu của đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2021, tạo tiền đề về tư tưởng và hành động cho việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm mới 2021, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống Tòa án trong công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

image

Toàn cảnh Hội nghị

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020

image

Đồng chí Ngô Thị Mỹ Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

Việt Hùng - TAND tỉnh


Các tin khác

Lượt xem: 313
cdscv