Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công các phiên tòa hình sự bằng hình thức trực tuyến.

(04/05/2022 12:41)

Từ ngày 25-29/4/2022, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Lệ Thủy, TAND TP. Đồng Hới, TAND huyện Quảng Ninh đã tổ chức thành công các phiên tòa trực tuyến xét xử các vụ án hình sự theo tinh thần Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên toà trực tuyến và Thông tư liên tịch 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15/12/2021 hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.

Sau thành công của phiên tòa trực tuyến đầu tiên vào ngày 09/4/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị TAND cấp huyện khắc phục mọi khó khăn để tổ chức xét xử trực tuyến nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và công tác tổ chức phiên tòa trực tuyến. Chánh án TAND tỉnh đã giao Văn phòng TAND tỉnh nghiên cứu hỗ trợ về công nghệ thông tin cho các đơn vị TAND cấp huyện để các đơn vị TAND cấp huyện tổ chức xét xử trực tuyến thí điểm rút kinh nghiệm trong điều kiện TAND cấp huyện chưa có kinh phí để mua sắm trang thiết bị xét xử trực tuyến theo đúng quy định của TAND tối cao.

Được sự hỗ trợ về kỹ thuật của bộ phận công nghệ thông tin thuộc Văn Phòng Tòa án nhân dân tỉnh, từ ngày 25 đến ngày 29/4/2022 các đơn vị Tòa án cấp huyện như Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, TAND TP. Đồng Hới, TAND huyện Quảng Ninh đã tổ chức 05 phiên Tòa trực tuyến (TAND huyện Lệ Thủy: 02 phiên tòa; TAND TP. Đồng Hới: 02 phiên tòa; TAND huyện Quảng Ninh: 01 phiên tòa), tất cả các phiên tòa đều diễn ra thành công. Trong suốt quá trình diễn phiên tòa, không có sự cố nào xảy ra, hệ thống âm thanh, hình ảnh đều đảm bảo rõ ràng, đường truyền không bị gián đoạn đảm bảo cho công tác tố tụng tại phiên tòa. Việc giao tiếp giữa hội đồng xét xử tại điểm cầu trung tâm với bị cáo tại điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam Công an tỉnh đều diễn ra bình thường như khi xét xử trực tiếp.

Sau khi kết thúc phiên tòa, các đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nhằm đánh giá các mặt đối với hệ thống xét xử trực tuyến, cuộc họp có sự tham dự của Lãnh đạo TAND tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp cấp huyện và đại diện lãnh đạo các đơn vị Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện. Trong tháng 5/2022 các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện còn lại cũng đã lên lịch xét xử trực tuyến để rút kinh nghiệm sau đó triển khai hiện liên tục trong TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình nhằm đáp ứng công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời hướng đến Tòa án điện tử trong tương lai.

Một số hình ảnh tại phòng xét xử trực tuyến của các đơn vị TAND cấp huyện:

image

image

Hình ảnh tại điểm cầu trung tâm TAND huyện Lệ Thủy

image

image

Hình ảnh tại điểm cầu trung tâm TAND TP. Đồng Hới

image

image

Hình ảnh tại điểm cầu trung tâm TAND huyện Quảng Ninh

Việt Hùng


Các tin khác

Lượt xem: 396
cdscv