Loading...
Skip to main content

Hội Cựu chiến binh - Chi đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở.

(18/05/2022 09:30)

Chiều ngày 05/5/2022 Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh (CCB) Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh. Dự đại hội còn có các đồng chí Phó Chánh án TAND tỉnh, các đồng chí Chánh tòa, Trưởng phòng và đại diện các tổ chức đoàn thể trong cơ quan TAND tỉnh.

Hội CCB Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tại thời điểm tổ chức đại hội có tổng số 06 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo cơ quan, của Ban Thường vụ, Thường trực Hội CCB Khối, Hội CCB TAND tỉnh đã bám sát các nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Chương trình trọng tâm công tác tư pháp hàng năm của Trung ương và của cấp ủy địa phương, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, để lãnh đạo hội viên nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần tích cực vào quá trình phát triển, trưởng thành của Hội và của hệ thống Tòa án trong công cuộc cải cách tư pháp. Cụ thể Hội và hội viên đã thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội CCB TAND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra đạt được kết quả như sau:

Đã tham gia tích cực vào công tác xây dựng bảo vệ Đảng, Chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở Cơ quan, đơn vị và cơ sở; tích cực vận động hội viên giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác, các cuộc vận động và phong trào của Hội; tổ chức hoạt động, vận động hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; gương mẫu chấp hành các nguyên tắc, chế độ công tác, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia Quy chế dân chủ ở cơ sở, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; Chủ động phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên…

image

Các hội viên Hội CCB chụ ảnh lưu niệm trước Đại hội

image

Hội viên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tham luận tại Đại hội

Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình và ý kiến tham luận của các Hội viên tại Đại hội, Đại hội giao đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch đánh giá tổng kết phương hướng nhiệm vụ và cụ thể hóa thành chương trình hành động của Hội trong thời nhiệm kỳ tới.

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí và trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh đối với yêu cầu xây dựng và phát triển của cơ quan TAND tỉnh trong tình hình mới. Đại hội đã xác định phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2022 -2027 là: “phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” trong hoàn cảnh mới. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh, góp phần tích cực có hiệu quả vào công tác xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, mà trực tiếp và trước hết là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TAND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, xứng đáng là tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của thế hệ Cựu Chiến binh, là chổ dựa đáng tin cậy của Đảng bộ, Chi bộ và của Lãnh đạo đơn vị.

Đại hội đã bầu đồng chí Trần Hữu Sỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội, đồng chí Đinh Minh Thanh giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TAND tỉnh Quảng Bình khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

image

Các đồng chí Lãnh đạo TAND tỉnh cùng các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với các hội viên

Tiếp đó, ngày chiều ngày 14/5/2022, Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đoàn Thanh niên nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2024 và bầu ra Ban chấp hành Chi đoàn khóa mới.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Hữu Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, UV BTV Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Các đồng chí Chánh Tòa, Trưởng phòng, đại diện Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Nữ công cơ quan, các đồng chí Bí thư Chi đoàn qua các thời kỳ và toàn thể đoàn viên Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh.

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2024; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đại hội đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024 là: đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đoàn kết - Tiên Phong - Sáng tạo - Phát triển; xây dựng tổ chức Đoàn và cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và công tác Đoàn, phong trào thanh niên. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, tuổi trẻ Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xung kích tình nguyện đi đầu trên mọi lĩnh vực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh. Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có ý nghĩa quan trọng để bước vào thời kỳ đổi mới, phát triển toàn diện, sâu sắc. Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã được Đoàn Khối tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2020; năm 2019 được Đoàn khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen; năm 2020 được nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu các phong trào thanh niên của Khối Đảng - Đoàn thể - Chính quyền.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2022, đồng thời đồng chí đã chỉ đạo BCH Chi đoàn nhiệm kỳ tới cần thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh để xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong mỗi đoàn viên thanh niên, cùng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ các nhiệm vụ được giao. Tại Đại hội, cá nhân đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến đã tặng Chi đoàn 02 cây Chuông vàng để trồng tại Đại hội với mong muốn Chi đoàn có bước phát triển mới.

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến trồng cây tại khuôn viên Tòa án nhân dân tỉnh cùng với các đoàn viên

Thay mặt BTV Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng - Bí thư Đoàn khối đã ghi nhận những thành tích của Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh trong thời gian tới Chi đoàn cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện; triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên; đồng thời, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác để ngày càng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 03 đồng chí: Lê Thị Thúy Hằng, Lê Anh Tuấn và Lưu Hoàng Giang. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024 đã tín nhiệm bầu đồng chí Lê Thị Thúy Hằng làm Bí thư Chi đoàn, đồng chí Lê Anh Tuấn làm Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024, đồng chí Lê Thị Thuý Hằng đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; đồng thời khẳng định trong nhiệm kỳ tới BCH Chi đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và nỗ lực cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng Tòa án nhân dân tỉnh ngày càng vững mạnh.

Việt Hùng - Anh Tuấn


Các tin khác

Lượt xem: 413
cdscv