Loading...
Skip to main content

Thư chúc mừng của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2022).

(13/09/2022 14:52)

Gửi các đồng chí Thẩm phán, cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình.

Bảy mươi bảy năm qua, vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với ý chí và tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tình cảm gắn bó với quê hương Quảng Bình hai giỏi, các thế hệ cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, từng bước phát triển, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước ta trong 36 năm qua.

Nhìn lại những chặng đường đã qua, chúng ta tự hào về các thế hệ Lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã có những đóng góp to lớn cho sự trưởng thành của Tòa án nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh cảm ơn và ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ Lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ công chức qua các thời kỳ đã nỗ lực không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thi đua, sáng tạo để xây dựng Tòa án nhân dân xứng đáng trở thành biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin.

Các đồng chí thân mến!

Đất nước ta đang bước vào gia đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi mới, song cũng sẽ đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự ủng hộ và giám sát của Nhân dân, sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự giúp đỡ của UBND tỉnh và Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, sự chung sức chung lòng của cán bộ, công chức, trong thời gian tới Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Binh sẽ phát huy những kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 77 năm qua để tiếp tục nỗ lực không ngừng đổi mới mạnh mẽ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tinh tưởng giao phó. Đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới đất nước, xứng đáng là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2022), Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân tỉnh kính chúc các đồng chí nguyên Lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ công chức và người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đã nghĩ hưu luôn sức khỏe, sống vui, sống có ích; Chúc các đồng nghiệp đang công tác tiếp tục nỗ lực phấn đấu, giữ mối đoàn kết để cùng nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Ban cán sự đảng

Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Bình


Các tin khác

Lượt xem: 458
cdscv