Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu.

(25/10/2022 15:27)

Chiều ngày 14/10/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị ký cam kết trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đối với các đồng chí Chánh Tòa, Phó Chánh Tòa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện.

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xây dựng Quy định số 127-QĐ/BCSĐ ngày 28/4/2022 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu tại các đơn vị thuộc diện Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh quản lý trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã quán triệt Quy định 127-QĐ/BCSĐ ngày 28/4/2022 của Ban cán sự đảng là Quy định quan trọng, yêu cầu các đồng chí Chánh Tòa, Phó Chánh Tòa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện thực hiện nghiêm túc; tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị biết, giám sát và theo dõi.

Dưới sự chứng kiến của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, các đồng chí Chánh Tòa, Phó Chánh Tòa, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Tòa án nhân dân tỉnh; Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện đã thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết thực hiện quy dịnh trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

Đối với các đồng chí được bổ nhiệm mới, điều động, luân chuyển giữ chức vụ mới sẽ ký cam kết với Ban cán sự đảng sau khi có quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

image

Các đồng chí Trưởng phòng Tòa án nhân dân tỉnh ký cam kết

image

Các đồng chí Chánh tòa Tòa án nhân dân tỉnh ký cam kết

image

Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện ký cam kết

Nguyễn T. Thủy -TAND tỉnh


Các tin khác

Lượt xem: 324
cdscv