Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2023.

(10/01/2023 15:08)

Sáng ngày 06/01/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Hội nghị tổ chức nhằm đánh giá lại tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, người lao động về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì điều hành Hội nghị do đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình; đồng chí Trần Hữu Sỹ, Phó Chánh án TAND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn TAND tỉnh; dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Tòa, Phòng nghiệp vụ cùng toàn thể cán bộ công chức, người lao động TAND tỉnh Quảng Bình.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Hữu Sỹ, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn TAND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, Tòa án nhân dân tỉnh đã giải quyết 541/691 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 78,29%; so với năm 2021, số án thụ lý tăng 138 vụ, việc. Số án còn lại hầu hết đều mới thụ lý và đang trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong đó án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán: 14 vụ, chiếm tỷ lệ 1,29% (án hủy 07 vụ, sửa 07 vụ). Tòa án nhân dân tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức được 09 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh đã công bố được 285 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Tòa án. Thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên toà trực tuyến; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến, Tòa án nhân dân tỉnh đã tổ chức xét xử 15 phiên tòa trực tuyến, tổ chức điểm cầu thành phần để Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử trực tuyến 15 phiên tòa.

Trong năm 2022, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan TAND tỉnh Quảng Bình thực sự đã tạo cơ sở pháp lý để phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức trong việc tham gia quản lý và giám sát mọi hoạt động của cơ quan, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, gây phiền hà, nhũng nhiễu Nhân dân, chống độc đoán chuyên quyền, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ; xây dựng cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình trong sạch, vững mạnh. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình, kiểm tra việc thực hiện quy chế, nội quy của cơ quan, Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức. Công tác Thi đua khen thưởng, nâng lương theo niên hạn, đề nghị nâng lương trước thời hạn, chuyển ngạch, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm cán bộ công chức và những công việc thuộc thẩm quyền của Chánh án đều thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai tại đơn vị. Công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kỷ luật công vụ được thực hiện có hiệu quả trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban thanh tra nhân dân với Phòng tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng. Báo cáo tại Hội nghị cũng đã nêu lên một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tâm của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình trong năm 2023.

Hội nghị cũng đã nghe cáo cáo công khai thu chi tài chính năm 2022 của cơ quan TAND tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ quan năm 2022, nghe các ý kiến phát biểu đóng góp ý kiến, đề xuất của lãnh đạo các Tòa, Phòng về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, người lao động năm 2023, tạo tiền đề về tư tưởng và hành động cho việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm mới 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hệ thống Tòa án trong công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

image

Toàn cảnh Hội nghị

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội nghị.

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

Anh Tuấn - TAND tỉnh


Các tin khác

Lượt xem: 72
cdscv