Loading...
Skip to main content
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình

img

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

I. Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình gồm có:

1. Uỷ ban Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh;

2. Các Tòa chuyên trách gồm:

2.1. Tòa hình sự;

2.2. Tòa dân sự;

2.3. Tòa hành chính;

3. Bộ máy giúp việc.

3.1. Văn phòng;

3.2. Phòng Tổ chức - cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng;

3.3. Phòng kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

* Theo Điều 37 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định thì Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bìnhnhiệm vụ, quyền hạn:

1. Sơ thẩm vụ việc theo quy định của pháp luật;

2. Phúc thẩm vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật;

3. Kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố khi phát hiện có vi phạm pháp luật hoặc có tình tiết mới theo quy định của Luật tố tụng thì kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị;

4. Giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật.

* Theo Điều 40 Lụât tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định thì Tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Sơ thẩm những vụ việc theo quy định của pháp luật;

2. Phúc thẩm những vụ việc mà bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân huyện, thị xã, thành phố bị kháng cáo, kháng nghị theo quy định của luật tố tụng.

img


cdscv