Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án

Image
Nguyễn Hữu Tuyến
Năm sinh: 1971
Quê quán: Xã Quảng Minh, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng BìnhPhó Chánh án Thường trực

Image
Hoàng Quảng Lực
Năm sinh: 1962
Quê quán: Xã LiênThủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bìnhcdscv