Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 14

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 03 tháng 4 năm 2020)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Thứ 2

Ngày:

30/3

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Chiều

Thứ 3

Ngày:

31/3

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Chiều

- Làm việc với đơn vị thi công công trình TAND huyện Quảng Trạch;

- Dự Đại Hội chi bộ TAND huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Thứ 4

Ngày:

01/4

Sáng

- Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến tháng 4/2020; (Hoãn)

- Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến tháng 4/2020; (Hoãn)

- Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến tháng 4/2020; (Hoãn)

Chiều

- Giao ban tháng 4/2020; (Hoãn)

- Thảo luận án Hành chính; (Hoãn)

- Giao ban tháng 4/2020; (Hoãn)

- Thảo luận án Hành chính; (Hoãn)

- Giao ban tháng 4/2020; (Hoãn)

- Thảo luận án Hành chính; (Hoãn)

Thứ 5

Ngày:

02/4

Sáng

- Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương;

- Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương;

- Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương;

Chiều

Thứ 6

Ngày:

03/4

Sáng

- Dự Đại Hội chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022; (Hoãn)

- Dự Đại Hội chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022; (Hoãn)

- Dự Đại Hội chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022; (Hoãn)

- Dự Đại Hội chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2022; (Hoãn)

Chiều

- Dự Đại Hội chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022; (Hoãn)

- Dự Đại Hội chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022; (Hoãn)


cdscv