Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 08

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 22 tháng 02 đến ngày 26 tháng 02 năm 2021)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

 

Thứ 2

Ngày:

22/02

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

 

Chiều

 

Thứ 3

Ngày:

23/02

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

 

Chiều

 

Thứ 4

Ngày:

24/02

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Chiều

- Làm việc với đơn vị thi công trình trụ sở TAND huyện Quảng Trạch

 

Thứ 5

Ngày:

25/02

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

 

Chiều

- Sinh hoạt Chi bộ định kỳ;

- Sinh hoạt Chi bộ định kỳ;

 

Thứ 6

Ngày:

26/02

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

 

Chiều

 


cdscv