Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 43

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH   LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Thứ 2

Ngày:

21/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 3

Ngày:

22/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Chủ tọa phiên tòa xét xử Dân sự sơ thẩm;

Chiều

- Dự Họp Hội nghị liên tịch bàn nội dung chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm;

- Họp Đảng ủy;

- Họp Đảng ủy;

Thứ 4

Ngày:

23/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

Thứ 5

Ngày:

24/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Chủ tọa phiên tòa xét xử Dân sự sơ thẩm;

Chiều

- Họp BCS Đảng;

- Họp BCS Đảng;

- Họp BCS Đảng;

Thứ 6

Ngày:

25/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiên di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/05/2019 của ban Bí thư về tổ chức Đại hội Đảng các cấp;

- Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiên di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/05/2019 của ban Bí thư về tổ chức Đại hội Đảng các cấp;

- Sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiên di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt Chỉ thị số 35 ngày 30/05/2019 của ban Bí thư về tổ chức Đại hội Đảng các cấp;


cdscv