Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 39

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH   LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2020)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Thứ 2

Ngày:

21/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Họp liên ngành bàn án Hình sự;

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

- Chủ tọa phiên tòa Hành chính sơ thẩm;

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

Thứ 3

Ngày:

22/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Dự Hội nghị tại Ban Nội chính

Tỉnh ủy;

Chiều

- Họp Đảng ủy;

Thứ 4

Ngày:

23/9

Sáng

- Dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng;

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Tham gia phiên tòa hành chính phúc thẩm;

Thứ 5

Ngày:

24/9

Sáng

- Tham gia Hội đồng xét xử phiên tòa Hình sự phúc thẩm;

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

Ngày:

25/9

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Chủ tọa phiên tòa Hình sự sơ thẩm;

Chiều

- Sinh hoạt chi bộ tháng 9;

- Sinh hoạt chi bộ tháng 9;

- Sinh hoạt chi bộ tháng 9;


cdscv