Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 34

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Thứ 2

Ngày:

19/8

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Chiều

Thứ 3

Ngày:

20/8

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Chiều

Thứ 4

Ngày:

21/8

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Tham gia Đoàn khảo sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại huyện Quảng Ninh;

Chiều

- Thảo luận án Hành chính, án Dân sự;

- Thảo luận án Hành chính, án Dân sự;

- Thảo luận án Hành chính, án Dân sự;

Thứ 5

Ngày:

22/8

Sáng

- Tham gia HĐXX phiên tòa Hình sự phúc thẩm;

- Tham gia Đoàn khảo sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy tại huyện Tuyên Hóa;

- Tham gia HĐXX phiên tòa Dân sự phúc thẩm;

Chiều

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Thứ 6

Ngày:

23/8

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Chiều

- Họp Đảng ủy;

- Họp Đảng ủy;


cdscv