Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 28

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH   LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 06 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 năm 2020)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Thứ 2

Ngày:

06/7

Sáng

Chào cờ

Làm việc tại cơ quan

Chào cờ

Làm việc tại cơ quan

Chào cờ

Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Họp bàn xử lý vụ án hình sự tai Công an tỉnh;

  

Thứ 3

Ngày:

07/7

Sáng

- Họp Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020;

- Đối thoại án Hành chính;

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày:

08/7

Sáng

- Họp Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020;

- Dự phiên tòa rút kinh nghiệm và họp rút kinh nghiệm sau khi kết thúc phiên tòa;

- Dự phiên tòa rút kinh nghiệm và họp rút kinh nghiệm sau khi kết thúc phiên tòa;

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày:

09/7

Sáng

- Họp Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2020;

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 6

Ngày:

10/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;


cdscv