Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 24

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2021)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Trần Hữu Sỹ

Thứ 2

Ngày:

14/6

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Hòa giải án HNGĐ;

- Tham gia phiên tòa Dân sự phúc thẩm;

Chiều

- Làm việc tại cơ quan;

Thứ 3

Ngày:

15/6

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Chủ tọa phiên tòa Dân sự sơ thẩm;

Chiều

- Chủ tọa phiên tòa Dân sự sơ thẩm;

Thứ 4

Ngày:

16/6

Sáng

- Dự phiên Hành chính rút kinh nghiệm và họp rút kinh nghiêm sau khi kết thúc phiên tòa;

- Dự phiên Hành chính rút kinh nghiệm và họp rút kinh nghiêm sau khi kết thúc phiên tòa;

- Dự phiên Hành chính rút kinh nghiệm và họp rút kinh nghiêm sau khi kết thúc phiên tòa;

Chiều

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Thứ 5

Ngày:

17/6

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Chủ tọa phiên tòa Dân sự sơ thẩm;

Chiều

- Làm việc tại cơ quan;

Thứ 6

Ngày:

18/6

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Hòa giải án Dân sự;

- Tham gia phiên tòa Hình sự phúc thẩm;

Chiều

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự và hướng dẫn án cho Tòa án huyện Quảng Ninh;

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự và hướng dẫn án cho Tòa án huyện Quảng Ninh;

- Thảo luận án Hình sự, án Dân sự và hướng dẫn án cho Tòa án huyện Quảng Ninh;


cdscv