Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 50

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 09 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2019)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Thứ 2

Ngày:

09/12

Sáng

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Chiều

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng;

- Hội nghị lấy ý kiến đánh giá công chức đối với Chánh án, Phó Chánh án TAND tỉnh;

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng;

- Hội nghị lấy ý kiến đánh giá công chức đối với Chánh án, Phó Chánh án TAND tỉnh;

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025;

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng;

- Hội nghị lấy ý kiến đánh giá công chức đối với Chánh án, Phó Chánh án TAND tỉnh;

- Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ sung quy hoạch BCH Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Thứ 3

Ngày:

10/12

Sáng

- Họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Làm việc tại cơ quan;

- Đi xác minh vụ án tranh chấp Dân sự tại thị xã Ba Đồn;

Chiều

- Làm việc tại cơ quan;

Thứ 4

Ngày:

11/12

Sáng

- Họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Chiều

Thứ 5

Ngày:

12/12

Sáng

- Họp Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Làm việc tại cơ quan;

- Làm việc tại cơ quan;

Chiều

Thứ 6

Ngày:

13/12

Sáng

- Thảo luận án Dân sự;

- Thảo luận án Dân sự;

- Thảo luận án Dân sự;

Chiều

- Làm việc với TAND tỉnh Bình Định (Cụm phó – Cụm thị đua số III);

- Làm việc với TAND tỉnh Bình Định (Cụm phó – Cụm thị đua số III);

- Làm việc với TAND tỉnh Bình Định (Cụm phó – Cụm thị đua số III);


cdscv