Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 45

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH   LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 02 tháng 11 đến ngày 06 tháng 11 năm 2020)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Thanh Xuân

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Thứ 2

Ngày:

02/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Họp Ban Cán sự Đảng

Họp Ban Cán sự Đảng;

Họp Ban Cán sự Đảng;

Thứ 3

Ngày:

03/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Giao ban tháng 10

Giao ban tháng 10

Giao ban tháng 10

Thứ 4

Ngày:

04/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 5

Ngày:

05/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

Thảo luận án Hình sự, án Dân sự;

Thứ 6

Ngày:

06/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan


cdscv