Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 22

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 03 tháng 6 năm 2022)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Trần Hữu Sỹ

Thứ 2

Ngày:

30/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Dự họp tại Tỉnh ủy

Thứ 3

Ngày:

31/5

Sáng

- Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND hai cấp đợt 1, năm 2022

- Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND hai cấp đợt 1, năm 2022

- Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND hai cấp đợt 1, năm 2022

Chiều

Thứ 4

Ngày:

01/6

Sáng

- Làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh

- Làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh

- Làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh

Chiều

- Thảo luận án hành chính, dân sự

- Thảo luận án hành chính, dân sự

- Thảo luận án hành chính, dân sự

Thứ 5

Ngày:

02/6

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 6

Ngày:

03/6

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Họp giao ban tháng 6

- Họp giao ban tháng 6

- Họp giao ban tháng 6