Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1348 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Cao Đình Chung - Cao Thanh Miền "Tranh chấp quyền sử dụng đất" TAND Tỉnh Quảng Bình 28/02/2023 14:00
2 Tic Sỷ hả Păn Nha, Kẹo Lạ Khon Vin, Khăm Pá Sợt phạm tội "Vận chuyển TP chất ma tuý" Khoản 4 Điều 250 TAND Tỉnh Quảng Bình 28/02/2023 07:30
3 Nguyễn Thị Liên - Văn phòng công chứng Hải Vượng " Yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu" TAND Tỉnh Quảng Bình 27/02/2023 08:00
4 Trần Viết Hoàn phạm tội "Vi phạm quy định về khai thác TN" Khoản 1 Điều 227 TAND Tỉnh Quảng Bình 24/02/2023 07:30
5 Nguyễn Thị Luyến - Võ Tuấn Quốc " Ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 23/02/2023 08:00
6 Hoàng Văn Ngọc phạm tội "Vi phạm quy định về khai thác TN" Khoản 1 Điều 227 TAND Tỉnh Quảng Bình 23/02/2023 07:30
7 Nguyễn Mạnh Cường - Phan Minh Lý " Ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 22/02/2023 08:00
cdscv