Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1008 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Hoàng Văn Giải - Hoàng Văn Năm "Tranh chấp di sản thừa kế, hủy GCN QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 30/06/2021 08:00
2 Nguyễn Văn Bộ - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiện "Quyết định hành chính" TAND Tỉnh Quảng Bình 29/06/2021 08:00
3 Võ Thị Đắc - Hoàng Minh Quày "Tranh chấp QSDĐ, hủy GCN QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 25/06/2021 08:00
4 Đinh Minh Hồng, Đinh Thị Văn - UBND huyện Tuyên Hóa kiện "Quyết định hành chính" TAND Tỉnh Quảng Bình 25/06/2021 08:00
5 Trần Hoài Nhân - Ngô Văn Mảy "Tranh chấp QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 22/06/2021 14:00
6 Bùi Cao Triệu - Bùi Cao Bành "Tranh chấp di sản thừa kế, hủy GCN QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 22/06/2021 08:00
7 Phan Xuân Thủy - Phạm Thị Thu Hương "ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 21/06/2021 09:00
cdscv