Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1286 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Trương Văn Sáu "Cưỡng đoạt tài sản" Điều 170 TAND Tỉnh Quảng Bình 22/11/2022 07:30
2 Lê Thị Linh "Trộm cắp tài sản" Điều 173 TAND Tỉnh Quảng Bình 22/11/2022 07:30
3 Phan Thị Hồng Thuỷ "Mua ban trái phép chất ma tuý" Điều 251 TAND Tỉnh Quảng Bình 22/11/2022 07:30
4 Trương Văn Thương "Đánh bạc" Điều 321 TAND Tỉnh Quảng Bình 21/11/2022 07:30
5 Hồ Đức Sâm "Gây rối TTCC" Điều 318, "Cướp Tài sản" Điều 168, "Cố ý hư hỏng tài sản" Điều 178 TAND Tỉnh Quảng Bình 21/11/2022 07:30
6 Phan Tiến Hưng "Trộm cắp tài sản" Điều 173 TAND Tỉnh Quảng Bình 21/11/2022 07:30
7 Nguyễn Văn Tài "Giết người" Điều 123 TAND Tỉnh Quảng Bình 18/11/2022 07:30
cdscv