Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1521 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Sổm mạ ni sổ pha vị lay"Vi phạm QĐ tham gia giao thông đường bộ" Điểm g khoản 2 Điều 260 TAND Tỉnh Quảng Bình 26/04/2024 13:30
2 Phan Minh Phương"Lừa đảo chiếm đoạt TS" Khoản 4 điều 174 TAND Tỉnh Quảng Bình 26/04/2024 07:30
3 Trương Hùng Sơn"Trộm cắp TS" Khoản 1 Điều 173 TAND Tỉnh Quảng Bình 25/04/2024 07:30
4 Nguyễn Thị Bình và Trần Thị Men "Chứa mại dâm" Khoản 1 Điều 327 TAND Tỉnh Quảng Bình 24/04/2024 13:30
5 Nguyễn Đăng Quý " Tàng trữ TP chất MT" Khoản 1 Điều 249 TAND Tỉnh Quảng Bình 23/04/2024 07:30
6 Trần Văn Vương " Tàng trữ TP chất MT" Khoản 2 Điều 249 TAND Tỉnh Quảng Bình 23/04/2024 07:30
7 Đoàn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Tuấn" Bắt cóc CĐTS" Khoản 1 Điều 169 TAND Tỉnh Quảng Bình 23/04/2024 07:30
cdscv