Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 447 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Đinh Thị Như Quỳnh - Lê Trọng Đại "Ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 25/10/2019 10:00
2 Đoàn Thị Đào - Phan Văn Hồng "Ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 25/10/2019 09:00
3 Phan Thị Lệ Hằng - Nguyễn Văn Hải "Ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 25/10/2019 08:00
4 Dương Hữu Ninh - Dương Thị Liễu "Tranh chấp QSDĐ, hủy GCN QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 24/10/2019 14:00
5 Nguyễn Thị Huyền - Chang Ting Hsin"Ly hôn" TAND Tỉnh Quảng Bình 24/10/2019 09:00
6 Trương Quang Tiến - Nguyễn Thị Trúc "Tranh chấp QSDĐ, hủy GCN QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 24/10/2019 08:00
7 Thái Thị Bích Lài - Thái Thị Lai "Tranh chấp QSDĐ, hủy GCN QSDĐ" TAND Tỉnh Quảng Bình 23/10/2019 08:00
cdscv