Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 1390 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Cao Thị Diềm phạm tội " Chống người thi hành công vụ" theo Khoản 1 Điều 330 TAND Tỉnh Quảng Bình 23/05/2023 07:30
2 Hồ Thái Nhật,Nguyễn Quang Chiêu phạm tội "Mua bán TP chất MT" Khoản 2 Điều 251 và Tàng trữ TP chất MT" Khoản 1 Điều 249 TAND Tỉnh Quảng Bình 23/05/2023 07:30
3 Trần Quốc Cường phạm tội "Tàng trữ TP chất ma tuý" theo Khoản 3 Điều 249 TAND Tỉnh Quảng Bình 23/05/2023 07:30
4 Đặng Xuân Lợi phạm tội "Trộm cắp TS" theo Khoản 2 Điều 173 TAND Tỉnh Quảng Bình 22/05/2023 13:30
5 Phan Thị Ngọc Thuý phạm tội "Lừa đảo chiểm đoạt TS" theo Khoản 3 Điều 174 TAND Tỉnh Quảng Bình 22/05/2023 13:30
6 Đinh Xuân Thư phạm tội "Vận chuyển TP chất MT" theo Khoản 4 Điều 250 TAND Tỉnh Quảng Bình 19/05/2023 07:30
7 Hoàng Xấy phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" Khoản 3 Điều 142 TAND Tỉnh Quảng Bình 18/05/2023 07:30
cdscv