Skip to main content
  • Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện. (15/08/2019)

    Nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết số 49 - NQ/TƯ ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Quy định số 10/QĐ-TU ngày 09/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 02-NQ/BCS ngày 14/5/2018 của Ban cán sự đảng Toà án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ của Tòa án nhân dân, vừa qua Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án cho các đơn vị: Tòa án nhân dân(TAND) TP Đồng Hới, TAND huyện Lệ Thủy, TAND huyện Quảng Trạch và TAND huyện Minh Hóa.


  • Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2022. (12/08/2019)


  • Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình phát huy truyền thống “ Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn ”. (26/07/2019)


  • Chi hội luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật. (11/07/2019)


  • TÒA ÁN NHÂN DÂN HAI CẤP TỈNH QUẢNG BÌNH TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO, LỒNG GHÉP PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÉT XỬ (28/06/2019)


  • Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về việc bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp. (12/06/2019)


cdscv