Skip to main content
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ:117 Lý Thường Kiệt - thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Điện thoại:0232 3845365
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
  • 0232 3683123
  • Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
  • 0232 3862988
  • Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
  • 0232 3882169
  • Khu phố 1, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
  • 0232 3516600
  • Tiểu khu 1, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
  • 0232 3572087
cdscv