Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ:Số 117 – Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại:(0232) 3824947 – 3845.365 - 3841.046 – 3850.795
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
  • 0232.3683.123
  • Khu phố 1, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
  • 0232.3516.600
  • Tổ Dân Phố Phong Gang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
  • 0232.3882.169
cdscv