http://10.1.82.14<![CDATA[UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9/2018]]>
(Quang Binh Portal) - Sáng ngày 02/10/2018, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9/2018 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.]]>
http://quangbinh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/quangbinh/chitiettin?dDocName=TAND022072http://quangbinh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/quangbinh/chitiettin?dDocName=TAND022072Tue, 02 Oct 2018 10:51:00 +0700
<![CDATA[Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lần thứ 52: Thông qua dự thảo các báo cáo giữa nhiệm kỳ và quý III năm 2018]]>
]]>
http://quangbinh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/quangbinh/chitiettin?dDocName=TAND019843http://quangbinh.toaan.gov.vn/webcenter/portal/quangbinh/chitiettin?dDocName=TAND019843Sat, 29 Sep 2018 10:34:00 +0700