Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 16

(18/04/2022 09:10)

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4 năm 2022)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Trần Hữu Sỹ

Thứ 2

Ngày:

18/4

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Dự họp tại Tỉnh ủy

Thứ 3

Ngày:

19/4

Sáng

- Chủ tọa phiên tòa hình sự phúc thẩm

- Kiểm tra nghiệp vụ tại TAND huyện Tuyên Hóa

- Dự Hội nghị tại UBMTTQVN tỉnh

Chiều

- Chủ trì hội nghị quán triệt văn bản

- Dự hội nghị quán triệt văn bản

Thứ 4

Ngày:

20/4

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Kiểm tra nghiệp vụ tại TAND huyện Tuyên Hóa

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 5

Ngày:

21/4

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Kiểm tra nghiệp vụ tại TAND huyện Minh Hóa

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 6

Ngày:

22/4

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Kiểm tra nghiệp vụ tại TAND huyện Minh Hóa

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Thảo luận án hình sự, dân sự

- Thảo luận án hình sự, dân sự


Các tin khác

Lượt xem: 8
cdscv