Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 17

(27/04/2022 08:12)

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Trần Hữu Sỹ

Thứ 2

Ngày:

25/4

Sáng

- Dự phiên tòa trực tuyến tại TAND huyện Lệ Thủy

- Làm việc tại cơ quan

- Chủ tọa phiên tòa dân sự

Chiều

- Tham gia sinh hoạt chi bộ

- Tham gia sinh hoạt chi bộ

- Tham gia sinh hoạt chi bộ

Thứ 3

Ngày:

26/4

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Dự Hội nghị tại VKS nhân dân tỉnh

Chiều

- Chủ tọa phiên tòa dân sự

- Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày:

27/4

Sáng

- Họp BCS Đảng

- Họp BCS Đảng

- Họp BCS Đảng

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

Ngày:

28/4

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 6

Ngày:

29/4

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Thảo luận án hình sự, dân sự

- Thảo luận án hình sự, dân sự

- Thảo luận án hình sự, dân sự


Các tin khác

Lượt xem: 4
cdscv