Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẤN THỨ 18

(04/05/2022 12:37)

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 06 tháng 5 năm 2022)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Trần Hữu Sỹ

Thứ 2

Ngày:

02/5

Sáng

- Nghỉ bù ngày 30/4

- Nghỉ bù ngày 30/4

- Nghỉ bù ngày 30/4

Chiều

Thứ 3

Ngày:

03/5

Sáng

- Nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 01/5

- Nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 01/5

- Nghỉ bù ngày Quốc tế lao động 01/5

Chiều

Thứ 4

Ngày:

04/5

Sáng

- Kiểm tra nghiệp vụ tại TAND huyện Bố Trạch

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 5

Ngày:

05/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Chủ tọa phiên tòa trực tuyến

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Dự Đại hội CCB cơ quan

- Dự Đại hội CCB cơ quan

- Chủ trì Đại hội CCB cơ quan

Thứ 6

Ngày:

06/5

Sáng

- Đi công tác tại xã Thượng Trạch

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Làm việc tại cơ quan


Các tin khác

Lượt xem: 7
cdscv