Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 20

(17/05/2022 13:45)

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Trần Hữu Sỹ

Thứ 2

Ngày:

16/5

Sáng

- Tiếp công dân tháng 5

- Dự họp tại UBND tỉnh

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Chủ tọa phiên tòa dân sự phúc thẩm

Thứ 3

Ngày:

17/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Chủ tọa phiên tòa hình sự

Chiều

- Đi công tác tại TAND huyện Quảng Ninh

- Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

Ngày:

18/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Dự họp liên ngành

- Họp Hội đồng kỷ luật công chức

Thứ 5

Ngày:

19/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Chủ tọa phiên tòa hình sự

- Đi công tác tại Bố Trạch

Thứ 6

Ngày:

20/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Chủ tọa phiên tòa dân sự phúc thẩm


Các tin khác

Lượt xem: 5
cdscv