Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 21

(24/05/2022 07:37)

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2022)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Trần Hữu Sỹ

Thứ 2

Ngày:

23/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Họp Đảng ủy

- Làm việc tại cơ quan

- Họp Đảng ủy

Thứ 3

Ngày:

24/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 4

Ngày:

25/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Tham gia sinh hoạt chi bộ tháng 5

- Tham gia sinh hoạt chi bộ tháng 5

- Tham gia sinh hoạt chi bộ tháng 5

Thứ 5

Ngày:

26/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 6

Ngày:

27/5

Sáng

-Thảo luận án hình sự, dân sự, hành chính

-Thảo luận án hình sự, dân sự, hành chính

-Thảo luận án hình sự, dân sự, hành chính

Chiều

- Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết Luật tổ chức TAND

- Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết Luật tổ chức TAND

- Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết Luật tổ chức TAND


Các tin khác

Lượt xem: 11
cdscv