Loading...
Skip to main content

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUẦN THỨ 22

(30/05/2022 10:28)

TÒA ÁN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

(Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 03 tháng 6 năm 2022)

Thứ/ngày

Chánh án

Nguyễn Hữu Tuyến

Phó Chánh án

Hoàng Quảng Lực

Phó Chánh án

Trần Hữu Sỹ

Thứ 2

Ngày:

30/5

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Dự họp tại Tỉnh ủy

Thứ 3

Ngày:

31/5

Sáng

- Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND hai cấp đợt 1, năm 2022

- Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND hai cấp đợt 1, năm 2022

- Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ HTND hai cấp đợt 1, năm 2022

Chiều

Thứ 4

Ngày:

01/6

Sáng

- Làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh

- Làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh

- Làm việc với Ban pháp chế HĐND tỉnh

Chiều

- Thảo luận án hành chính, dân sự

- Thảo luận án hành chính, dân sự

- Thảo luận án hành chính, dân sự

Thứ 5

Ngày:

02/6

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ 6

Ngày:

03/6

Sáng

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

- Làm việc tại cơ quan

Chiều

- Họp giao ban tháng 6

- Họp giao ban tháng 6

- Họp giao ban tháng 6


Các tin khác

Lượt xem: 24
cdscv